Fouten en compensatie in boeterente hypotheken

Het is geen geheim dat de boeterente hypotheken vaak veel geld kosten en door iedere bank anders berekend worden. Lees hier meer over de boeterente. Vanaf heden mogen boeterentes namelijk niet meer teveel uit elkaar liggen. Ook moeten eerder gemaakte fouten worden gecompenseerd. Lees in dit artikel wat dit voor jou betekent.

AFM en boeterente hypotheken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft zich op de veiligheid van het betaalverkeer. Zo controleert het AFM bijvoorbeeld of kredietverstrekkers niet teveel rente berekenen over hun leningen. Een speciale vorm van rente is boeterente, die over hypotheken berekend wordt. Sinds 14 juli 2016 zijn er nieuwe richtlijnen waaraan banken moeten voldoen. Dat betekent dat er compensatie moet worden gegeven voor verkeerde berekeningen vanaf die datum.

Hoe zit het met de nieuwe regelgeving omtrent boeterente hypotheken?

De reden dat banken zich sinds 14 juli 2016 aan nieuwe regels moeten houden, heeft te maken met de invoering van nieuwe Europese regelgeving. Het is vastgesteld dat de boeterente niet meer mag bedragen dan het bedrag dat de bank misloopt. En aangezien de boeterente in sommige gevallen meer was, hebben degenen die teveel hebben betaald recht op compensatie. Door invoering van deze nieuwe regel en het compenseren met terugwerkende kracht, voldoet Nederland weer aan de Europese regelgeving.

Hoe werkt boeterente hypotheek precies?

Een boeterente is bedoeld om een financiële tegenvaller voor de bank te compenseren. Daarmee wordt bedoelt dat een bank geen rente van jou ontvangt over de periode dat jij jouw hypotheek hebt vastgelegd. Door een hypotheek over te sluiten bijvoorbeeld, of eerder af te lossen. Dit is niet onmogelijk, maar wel moet je een boete betalen in de vorm van een boeterente. Je kunt dan verder profiteren van de lagere rente op de markt of de lagere maandlasten, waardoor dit soms een aantrekkelijk alternatief is. De boeterente is dus een geoorloofd middel: je had een afspraak met de bank, maar vanuit jouw initiatief wil je hier een verandering in aanbrengen. Maar vanaf heden is het dus niet meer mogelijk voor een bank om meer boeterente te berekenen dan het daadwerkelijke verlies dat de bank lijdt. Is er wel een hogere boeterente berekend na 14 juli 2016? Dan ontvang jij het teveel betaalde bedrag terug.

Sinds dit nieuws naar buiten kwam, zien veel bedrijven en vakbonden hun kans schoon. Echter lijkt het onwaarschijnlijk dat er compensatie zal worden gegeven voor boeterentes die berekend zijn voor 14 juli 2016. Voor die tijd was er namelijk geen regelgeving die voorschreef hoe boeterentes berekend moesten worden. Het AFM zal erop toezien dat teveel betaalde boeterentes van na ingang van de regelgeving netjes zullen worden terugbetaald.

Heb jij wel eens een hypotheek overgesloten of afgelost en een boeterente betaald?